Kiadványok

1. kötet: Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Felnőttkor, csecsemő- és kisgyermekkor

01“Joseph Kentenich pedagógiai rendszere -amelyre kiadvány- és előadássorozatunk épül- prófétikus mű, mert messze megelőzve korát olyan irányt mutat, amelyet a modern neveléstudomány, a fejlődéslélektan vagy az agykutatás teljes mértékben alátámaszt. Egyszersmind zseniálisan egyszerű is, mert olyan szemléletmódot nyújt, aminek segítségével szülőként, nagyszülőként és pedagógusként is hatékony megoldást találhatunk mindennapi nevelési/önnevelési problémáinkra. (…)”

ár: 1 300 Ft


 

2. kötet: A kisiskoláskor

Az Apa, Fiú vagyok-e vagy lány?, ,,Csak” játék?, A döntésképesség kialakulása

02A nevelés az élet szolgálata című sorozat 2. kötete a 6-10 éves gyermekek életfeladatait tartja elsősorban szem előtt, de külön fejezetet szentelünk több olyan témának is – az apa szerepe a nevelésben, a nemi identitás kialakulása, a játékkészség fejlődése, a döntésképesség kialakulása –‚ amely minden korosztály egészséges fejlődésében nagy szerepet kap.

ár: 1 300 Ft


 

3. kötet: A serdülőkor életfeladatai

(Le?)Építő kritika, A motiváció, Organikus vagy mechanikus gondolkodás

03A nevelés az élet szolgálata című sorozat 3. kötete legfőképpen a „várva várt” kamaszkor életfeladataival foglalkozik. Ezen kívül külön fejezetet szentelünk a kritika építő megfogalmazásának, a motiválás különféle lehetőségeinek és a szemléletformáló erejű organikus, egészleges gondolkodásmódnak. Ez utóbbi reményeink szerint új lendületet adhat tetteinknek, kapcsolatainknak, közösségeinknek, hiszen rávilágít arra, hogy az életünkben „minden mindennel összefügg”. Ma, amikor a tömegméretek miatt az egyéni felelősség és alkotó lehetőség oly parányinak látszik, ez különösen nagy jelentőséggel bírhat, hiszen általa a már-már jelentéktelennek tűnő személyes erőfeszítéseink, örömeink, szolgálataink és áldozataink meghatározó értelmet nyernek.

ár: 1 300 Ft


 

4. kötet: A serdülőkor életfeladatai (2.)

A harag kezelése, Férfi és Nő, különbségek és hasonlóságok

Sorozatunk 4. kötete folytatja a serdülőknegyedikori labirintusban való „kalandozást”, ám ezúttal már látjuk a végét! A nagykamaszkor életfeladataival, a felnőtté válás folyamatával és az ebben betöltött nevelői szerepünkkel foglalkozunk. Külön fejezetet szenteltünk a haragkezelésnek, ami természetesen minden életkorban fölbukkanó feladat. Iránytű-jellegű segítségnyújtás, tippek, gyakorlati fogások, aranytartalékul azokra az időkre, amikor könnyen csődöt mond józan gondolkodás. Végül, immáron lezárva a lélekmozgás pedagógiáját, a férfi-női eredetiség, különbözőség kérdéseit és a kölcsönös kiegészítés lehetőségeit járjuk körül. Ez szintén minden korosztályban jelen lévő nevelési, önnevelési kihívás, különösen ma, amikor már a klasszikus szereposztás, és az azzal járó minták meglehetősen elhomályosultak.

ár: 1 300 Ft


 

5. kötet: A “Nevelt nevelő eszköztára”

otodikBizalom, fegyelmezés, tekintély
Továbbra is azokat a kérdéseket igyekszünk megválaszolni, amelyekot
hosszú távon befolyásolják a személyiség formálódását. Joseph Kentenich pedagógiájának alapjait a korábbiakban egy kerék küllőihez hasonlítottuk, amelyek közül az első a Lélekmozgás pedagógiája volt. (1-4. könyvek) Most egy újabb “küllővel” ismerkedünk meg, nevezetesen a BIZALOMPEDAGÓGIÁVAL. Ezúttal is elsősorban szemléletről van szó, arról, hogy hogyan viszonyulunk az élethez, az emberhez, a neveléshez, a gyermekünkhöz, a növendékeinkhez, a társunkhoz és saját magunkhoz, mint nevelőhöz. Természetesen most sem hiányoznak a mindennapi élethelyzetekre adható gyakorlati válaszok sem. A bizalomra épül pl. a szabad, önálló személyiség fölnevelésének egyik legfőbb fejtörést okozó feladata, a fegyelmezés is, de a tekintély kérdése szintén rendkívül aktuális. Ennek eredeti megvilágításával szintén ebben a kötetünkben foglalkozunk J. Kentenich egyik legmélyebb tanítása nyomán: A”nevelt nevelő” belső ereje és sajátos eszközei rajzolják majd ki a hiteles tekintély útját.

ár: 1 300 Ft

A sorozat egyéb kiadványai:

Ma a szeretetnek más arca van

Szeretetnek B1Tilmann Beller teológiát és filozófiát tanult Innsbruckban és Tübingenben. Katolikus pappá szentelték, Schönstatt-szerzetes lett, személyesen ismerte a Schönstatt családi és nevelési mozgalom alapítóját, Josef Kentenichet. Széles körű ifjúsági és lelkipásztori munkát végzett. Több évig vezette a német Schönstatt-mozgalmat, majd irányításával fölépült Ausztriában és Magyarországon is. Számos könyve és publikációja jelent meg. 2007-től visszavonult, személyes tanácsadóként folytatja küldetését. Miért éppen Őt kérdeztük? – avagy ami igazán fontos: Hiteles, sugárzó, karizmatikus egyéniség. Mélyen ismeri azok nyelvét, akikhez szól. (Igen jól megtanult magyarul is.) Szép, amikor úgy indítja gondolatait: mi magyarok, mi nők, mi férjek, apák … Életünk, kapcsolataink feszítő kérdései foglalkoztatják, amelyekre néha meghökkentő, rendkívül újszerű, eredeti válaszokat kínál. Hatalmas tapasztalata, letisztult megfogalmazásai, kedves szigorúsággal, finom humorral és megtisztelő szeretettel társulva – követhetővé teszik tanácsait a hívő és a nem hívő nevelők körében.

ár: 1 300 Ft


 

Úton Feléd

Úton feléd
Úton feléd

Tilmann Beller nemzetközi viszonylatban is keresett, elismert lelkigondozóként több mint öt évtizede foglalkozik párkapcsolatokkal. Válaszai mindannyiunknak szólnak, akik azt szeretnénk, hogy jobban értsük önmagunkat, harmonikusabban működjenek kapcsolataink, illetve elevenebb legyen Isten-szeretetünk.

ár: 1 300 Ft

Postai csomagküldés esetén árainkhoz jön még a postaköltség.

Ezen az áron kaphatók könyveink az előadásokon is.

Vásárolható még Budapesten a ReMa Alapítványnál

1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 2. 2/2. – itt célszerű előtte telefonon egyeztetni: +36 (20) 770 5347.

Továbbá a Szent István és a Szent Gellért Könyvesboltokban az V. kerületi Kossuth Lajos úti üzletekben.

Az előadásokon szintén megvásárolható kiadványok:

Egy hangszer voltam az Isten kezében

1 500 Ft (elfogyott)


 

Liszt B1

1 600 Ft


 

Kodály B1

1 600 Ft (elfogyott)